We kennen ze allemaal, 

de "hokjes" waar we anderen bewust of onbewust in stoppen. 

Zien we druk gedrag dan noemen we het AD(H)D, 

loopt de sociale omgang wat stroef dan denken we al snel aan Autisme, 

kan een kind moeilijk mee op school is de kans groot dat het woord Dyslectie valt.


Maar...

Zien we hierdoor nog wel wie de persoon in dit "hokje" is en wat deze nodig heeft?Wij hebben het onze missie gemaakt om dit wel te doen.

M8 coaching en begeleiding richt zich voornamelijk op jongeren en of jong volwassenen, waarbij er sprake kan zijn problemen in de ontwikkeling zoals AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of andere 'aanverwante' sociale problematieken. Hierbij wordt, in de benaderingswijze, rekening gehouden met het cognitieve vermogen van de client. 

Werkgebied: Omgeving Eindhoven


VRAAGGERICHT

De wens van de client staat centraal.

IN SAMENSPRAAK

Het begeleidingsplan wordt gezamenlijk gemaakt en zal pas gaan starten wanneer alle betrokkenen akkoord zijn.

NETWERKGERICHT

Ouders en of andere belangrijke personen worden meegenomen in het traject. 

BEJEGENINGSSTIJL

  • Transparant
  • Direct en duidelijk
  • Gezonde dosis humor

VAKKUNDIGHEID

  • Meer dan 10 jaar werkervaring
  • HBO+ opgeleid 
  • SKJ geregistreerd